Technické tkaniny

Základem technických tkanin je skleněné nebo polyesterové vlákno, které je potaženo speciálním PVC zátěrem, aby se dosáhlo stejnorodé velikosti a barvy.

více informací

   SOLTIS 86

 

   

 

 

   SOLTIS 92

 

   

 

 

   SOLTIS B92

 

   

 

 

   SOLTIS 99

 

   

 

 

   SERGE 600

 

   

 

 

   VEOZIP 7605

 

Složení technických tkanin

Skleněné vlákno je od samotného počátku nehořlavé a zajišťuje výjimečnou stabilitu rozměrů. Barevný PVC potah zajišťuje trvanlivost, UV stabilitu, ochranu před počasím a vysokou odolnost proti chemikáliím. Nevýhodou skleněného vlákna je jeho křehkost. Pokud tkaninu přehneme, vlákno se zlomí a tkanina zůstane pokrčená. Je nutné tedy velmi pečlivé zacházení jak s tkaninou, tak s konečným výrobkem. Pro zpracování tkaniny do konečného výrobku je třeba využít svařování za pomocí svařovací pásky, která udrží tvar výrobku.

Polyesterové vlákno není samotně nehořlavé, své nehořlavé vlastnosti získává ošetřením. Jeho výhodou je však tvarová flexibilita, takže je ideální pro roletové navíjecí systémy. Neláme se, po ohnutí se samo navrátí do původního tvaru. Pro zpracování není třeba použít svařovací pásku. Jeho zpracování je jednodušší, může však dojít ke změně tvaru.

Parametry výběru technické tkaniny

• Umístění clony (interiér/exteriér) - nejúčinnější ochranu před sluncem přinese exteriérové stínění, které zachytí slunce a teplo ještě před dopadem na skleněnou plochu. Pokud se jednou skleněná plocha rozehřeje, přenáší teplo do interiéru, kde ho může zachytit interiérové stínění, ale účinek již nikdy nebude tak dokonalý.

• Požadovaná míra zastínění/zatemnění: Tkaninu black-out (zatemnění) lze použít pouze v interiéru. V exteriéru je její hmotnost a neprodyšnost na závadu - vítr látku podfoukne a vytvoří se tzv. vana.

• Složení tkaniny - základem je buď polyesterové nebo skleněné vlákno s odlišnými vlastnostmi.

• Vazba - zajišťuje hustotu tkaniny a tím ovlivňuje faktor otevřenosti.

• Faktor otevřenosti - Tento faktor se vztahuje k množství slunečního tepla propuštěného skrze látku. Faktor otevřenosti 1% poskytne nejlepší ochranu před prudkým světlem (zářením), naopak 10% zajistí nejlepší úroveň přirozeného světla, které bude vnikat do místnosti. V průměru je faktor otevřenosti 5% vhodný pro všechna použití - zajistí sluneční ochranu i optimální průnik denního světla.

Běžné jevy technických tkanin

Propustnost vody

Tkané technické tkaniny nemohou být zcela voděodolné, neboť jsou v osnově malé otvory. Při dešti dochází k tzv. sprejovému efektu, tzn. částečky vody jsou skrze látku rozstřikovány do okolí.

Technické tkaniny jsou vyráběny odolné vůči špíně a mastnotám díky zátěru, který je vyvinut speciálně pro venkovní použití. Technické tkaniny typu screen jsou určeny k ochraně před sluncem, nikoliv před deštěm. Pokud potah zmokne, je třeba co nejdříve markýzu vysunout a nechat řádně proschnout.

Zvlnění

Může se objevit poblíž svarů či uprostřed tkaniny. Během užívání působí na potah různé síly, způsobené zdvojením masy látky ve svarech a záložkách, tahem poháněcího mechanismu, prověšením válce nebo zátěžového profilu. Proto je normální, že se může objevit mírné zvlnění potahu.

Zvlněné okraje 

Při rolování technických tkanin na hřídel svislých clon dochází ke stlačení švů a záložek, které se časem natahují. To může způsobit, že při vysunutí clony jsou okraje potahu mírně zvlněné.

Zlomy

Tkaniny vyrobené ze skleněného vlákna se vyznačují křehkostí. Pokud tkaninu přehneme, vlákno se zlomí a tkanina zůstane pokrčená. Vyrobené clony je třeba vždy namotat na roli nebo volně přeložit v horizontální poloze. Vzhledem k tomu, že není možné zabránit manipulaci se stínícími clonami, nepovažují se zlomy za vadu. Žádná z těchto vad nesnižuje hodnotu a upotřebitelnost stínící clony.

Zpracování technických tkanin

Pro zpracování tkaniny do konečného produktu je třeba využít svařování. Při výrobě rolet existují rozměrové limity v závislosti na váze materiálu, typu mechanismu, průměru a materiálu navíjecího válce a velikosti kazety. Velké plochy tkaniny nebudou vypadat dobře – může dojít k výše zmíněním efektům – a nebudou správně fungovat na navíjecím mechanismu. Doporučuje se proto vyrábět potahy z více kusů tkaniny. Příčné či podélné svary na tkanině jsou proto běžnou součástí clon z technických tkanin. 

Rádi Vám poradíme

Rádi Vám poradíme

V případě dotazů se Vám naši odborníci budou věnovat.